Jaký je nejlepší způsob čištění bazénové vody?

Plavání v bazénu je jednou z nejoblíbenějších rekreačních aktivit a sportů. Jsme však teprve na začátku pochopení chemických procesů v bazénové vodě a rizik, kterým jsou její návštěvníci vystaveni. Je to způsobeno složitostí chemického složení vody, které se zvyšuje, když se voda přesouvá z přírodního zdroje do bazénu naplněného návštěvníky.

Zdrojová voda, obsahující v nízkých koncentracích stovky látek přírodního a antropogenního původu, je na úpravně vody podrobována různým typům úpravy včetně dezinfekce. Dále voda vstupuje do bazénu, kde opět prochází změnami v závislosti na provozních podmínkách bazénu a také v důsledku dezinfekce a kontaktu s návštěvníky bazénu. Výsledkem je, že zdrojová voda prochází významnou proměnou a každý bazén má jedinečný soubor vlastností vody, takže je velmi obtížné určit míru přínosu nebo poškození jeho návštěvy.

Významnou komplikací chemického složení bazénové vody a její potenciální toxicity je přítomnost návštěvníků, kteří do vody vnášejí prostředky osobní hygieny (mléka, opalovací krémy apod.) a zároveň uvolňují biologické tekutiny (sliny, pot, moč) , stejně jako částice kůže při plavání a jakýkoli druh znečištění nacházející se na povrchu kůže.

Sdílení bazénu s mnoha lidmi vede k hromadění patogenních mikroorganismů ve vodě. Pro úpravu vody a dezinfekci vody je běžné používat různé dezinfekční prostředky, v důsledku jejichž interakce s organickými látkami přítomnými ve vodě vznikají vedlejší produkty dezinfekce (DPO) vod, jejichž toxicita je předmětem výzkumu již několik desetiletí.

Metody čištění bazénové vody

Voda pro naplnění bazénové mísy a kompenzaci ztrát pochází z veřejných vodovodních sítí. Systém recirkulace a úpravy vody v bazénu zahrnuje čištění vody, které zahrnuje odstranění mechanických nečistot a dezinfekci fyzikálními, chemickými nebo biologickými metodami, aby se zabránilo rozvoji patogenních mikroorganismů. Schémata úpravy vody jsou určena kvalitou vody a charakteristikami recirkulačního systému a musí splňovat požadavky na účinnost, jednoduchost a bezpečnost.

Metody čištění vody:

  1. Fyzické čištění provádí se k odstranění mechanických nečistot pomocí rychlé a pomalé filtrace ve vzestupném a sestupném toku pomocí jednovrstvých (křemenný písek) nebo vícevrstvých (štěrk, písek, uhlí) filtračních médií a také membránové filtrace.
  2. Chemické čištění se provádí pouze v případě neretrofovaných systémů a zahrnuje použití síranu hlinitého a uhličitanu sodného k vytvoření vloček, aby se zadržely během rychlé filtrace jemných a ultrajemných suspenzí. Pokud se voda v bazénu nezahřívá po dobu 5-7 dnů, doporučuje se ošetření síranem měďnatým, aby se zničily buňky řas.
  3. Biologická léčba vody v bazénu je použití membránových filtrů, které zachycují patogenní mikroorganismy v procesu pomalé filtrace v důsledku tvorby biofilmu na povrchu membrány 1-3 dny po spuštění systému. V takových případech nemusí být nutná následná dekontaminace.
READ
Co používáte na utěsnění prasklin ve dřevě?

Dezinfekce vody

K dezinfekci bazénové vody se používá chlór, oxid chloričitý, chlornan sodný nebo vápenatý, bělidlo, brom, chlorované isokyanuráty, bromchlordimethylhydantoin, ozón, ultrafialové záření, směsné oxidanty, patentované dezinfekční tablety a činidla od různých výrobců (například TwinOxide). Obecnými požadavky na dezinfekční prostředky jsou rychlá inaktivace patogenních mikroorganismů, vysoká stabilita, absence toxických vedlejších účinků a zachování organoleptických vlastností vody a vzduchu při jejich použití.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: