Co se používá jako ručičky na slunečních hodinách?

V hodině matematiky jsem se potýkal s problémem: „V dávných dobách se sluneční hodiny často používaly, jsou známé již více než 3000 let. U slunečních hodin je čas určen polohou stínu z nakloněné tyče na číselníku (číselník a tyč byly umístěny tak, že v poledne směřoval stín z tyče na značku 12 hodin). Zamyslete se nad tím, co mají sluneční hodiny společného s těmi moderními, jaké jsou jejich výhody a nevýhody.“ Uvědomil jsem si, že o slunečních hodinách prakticky nic nevím a začal jsem se o ně zajímat. Při hledání informací jsem našel spoustu zajímavého materiálu o slunečních hodinách, který jsem shrnul v této práci.

Relevance tématu je, že se móda slunečních hodin vrací. Mechanické hodinky nám přinesly spoustu pohodlí, ale zároveň zredukovaly koncept Time in Space na každodenní úroveň.

Objektivní: prostudujte si historii slunečních hodin, zjistěte, jaké modely těchto hodinek existují a zkonstruujte funkční model těchto hodinek, určete čas pomocí slunečních hodin, zjistěte přesnost měření podomácku vyrobeného přístroje.

Cíle práce:

1) Seznamte se s různými typy slunečních hodin.

2) Dokažte relevanci používání slunečních hodin v moderním světě.

3) Analyzujte výhody a nevýhody slunečních hodin a moderních hodin.

Hypotéza Sluneční hodiny mají široké praktické využití

Metody výzkumu: 1) vyhledávání, analýza a syntéza různých zdrojů informací: knihy, články, internetové zdroje; 2) výroba vlastních slunečních hodin.

Historie slunečních hodin

V létě trávíme hodně času venku a běh času si nedobrovolně začínáme spojovat s pohybem slunce po obloze. První primitivní pojmy pro měření času byly starověkým lidem podvědomě vsugerovány pravidelnou změnou ročních období, změnou dne a noci, pohybem Slunce a Měsíce po nebeské klenbě. Poloha Slunce na obloze se používala jako hodinová ručička, pomocí které lidé určovali čas během dne. Právě pohyb slunce tvořil základ slunečních hodin, které se objevily přibližně před 5,5 tisíci lety. Princip fungování slunečních hodin je založen na pohybu stínu vrženého pevným orientačním bodem během dne.

Sluneční hodinysestávají z ukazatele (gnómonu), vrhajícího stín a hraní role šipky, jakož i ciferníku s vyznačenými díly, které udávají hodiny dne. Pohyb stínové šipky, odrážející denní rotaci Země, umožňuje určit čas.

Nejstarší známá zmínka o slunečních hodinách je kniha Izajáš v Bibli. „Hle, vrátím se o deset kroků zpět k slunečnímu stínu, který prošel po schodech Achazovů. A slunce se vrátilo o deset kroků podle kroků, na kterých sestoupilo“ – hodiny postavené králem Achazem v roce 732 před Kristem. podle babylonských vzorů. Ve starověkém Egyptě se čas měřil pomocí stínu posvátných obelisků poblíž chrámů nebo konzolových trámů, které současně sloužily k uctění kultu boha Slunce. Rovné pylony také hrály roli gnómonů (XIV století př.nl). na veřejných náměstích. Takový obelisk vysoký 35,5 m se dodnes zachoval v St. Petra v Římě, kterého tam v roce 38 přivezl Caligula z Heliopole.

Ve starověkém světě vznikla celá věda věnovaná designu slunečních hodin – gnómonika. Vznik řecké gnómoniky je spojen se jménem Berosus z Babylonu, který vyrobil v XNUMX. stol. před naším letopočtem E. skafis jsou sluneční hodiny ve formě misky, jejichž správnost byla kontrolována naplněním vodou. V řečtině dostaly sluneční hodiny název arachne (pavouk), který později používali Arabové.

Slavný římský architekt a stavitel Marcus Vitruvius ve svém díle „Architektura“ popisuje nejméně 13 typů slunečních hodin. Patří mezi ně také horizontální duté polokulové hodiny, které nejsou zcela běžné pro severní oblasti Evropy – tzv. polokoule.

Ve století II. před naším letopočtem E. Slavný astronom Claudius Ptolemaios zavedl dělení dne na 24 hodin. Vynález na počátku nové éry nakloněného gnómonu rovnoběžného se zemskou osou umožnil vytvořit přesnější sluneční hodiny. V XNUMX. stol Papež Honorius nařídil, aby všechny kostely byly vybaveny slunečními hodinami.

READ
Co dělat s estragonem na zimu?

Sluneční kalendář v kostele sv. Marie s anděly, XNUMX. století, Řím. V poledne každého dne protíná sluneční paprsek poledník na podlaze chrámu v bodě odpovídajícímu dni v roce.

Stupnice pro výpočet korekcí pro období 1500–2500.

Speciálním typem slunečních hodin jsou zrcadlové, kde roli gnómona plní zrcadlo a rám je umístěn na stěně nebo stropě místnosti. Místo stínu se po stupnici plíží zvýraznění – sluneční paprsek. První, kdo takové hodinky popsal, byl J.B. Benedictus ve své knize „De gnomonum umbrarumque solarium usus liber“, vydané v Turíně roku 1574. Mikuláš Koperník se také podílel na návrhu zrcadlových hodin.

Kolem počátku XNUMX. stol. objevily se okenní sluneční hodiny. Byly svislé a jejich ciferník byl povrch okna chrámu nebo radnice.

Za nejstarší sluneční hodiny v Rusku je považován systém výklenků v katedrále Proměnění Páně v Černigově, postavené v letech 1031 – 1036. Paprsek slunečního světla dopadající do výklenků naznačoval čas zahájení bohoslužeb. V ruských lidových boudách bylo okno orientované na jih vybaveno jednoduchými slunečními hodinami v podobě jehly nebo tyče zatlučené do okenního parapetu před oknem a systémem zářezů na sklonech oken.

Sluneční hodiny získaly nové kolo popularity během renesance. V této době se také objevily první učebnice slunečních hodin. Od počátku XNUMX. stol. Teorie slunečních hodin se začala vyučovat na univerzitách ve Wittenbergu, Tübingenu, Ingoldstadtu, Praze a Stirském Hradci jako nedílná součást matematiky. V tomto období se staly populárními „kapesní“ přenosné sluneční hodiny vybavené magnetickou střelkou.

Kapesní prstencové sluneční hodiny s výškovou a sezónní stupnicí, mistr Conrad Metz (1643–1717), Amsterdam, bronz.

Zvláštním typem kapesních slunečních hodin je sluneční prsten, jehož vynález je připisován pařížskému lékaři Beauvaisovi, i když již v XNUMX. století. Ve svých dílech to popsal norimberský matematik Hans Müller Regiomontanus. Prsten je zavěšen na řetízku v pevném bodě a orientován tak, aby paprsek procházející otvorem dopadal na hodinové stupnici uvnitř prstenu.

Kapesní sluneční hodiny, Augsburg, Bavorsko, přestavěné v XNUMX. století. z mechanických hodin ze XNUMX. století.

Míle, slavné „Katčiny míle“, postavené podle návrhu architekta Antonia Rinaldiho (1710–1794) podél ruských silnic, byly také často vybaveny slunečními hodinami. Nejstarší sluneční hodiny v Kyjevě se nacházejí na nádvoří Bratského kláštera a mají tvar krychle s rámečky na čtyřech vertikálních stranách orientovaných ke světovým stranám. Obyvatelům Kyjeva jsou také dobře známé sluneční hodiny na Samsonově kašně u Gostinyho dvora na náměstí Kontraktova, jejichž originál vyzdobil v roce 1811 Podol, který byl po požáru znovu oživen.

Jižní sluneční hodiny Samsonovy fontány na náměstí Kontraktova v Kyjevě

Do poloviny 1. stol. Vysoce přesné sluneční hodiny pro potřeby astronomie a navigace byly vyrobeny v Petrohradě ve Mechanickém zřízení generálního štábu. V XNUMX. pol. XNUMX. stol. V Oděse byly zajímavé sluneční hodiny – „polední dělo“. Přesně v poledne dopadl sluneční paprsek na zaostřovací čočku a zapálil pojistku, čímž zalarmoval celé město.

Moje babička mi ukázala nejjednodušší způsob měření času pomocí venkovských hodin. Musíte otočit levou ruku dlaní nahoru, palec směřující nahoru funguje jako stínová šipka. Podle délky tohoto stínu ve srovnání se zbytkem prstů ruky bylo možné přibližně určit čas. Tento jednoduchý způsob měření času se u venkovského obyvatelstva zachoval velmi dlouho.

Nejmodernější možností jsou digitální sluneční hodiny patentované v USA. V závislosti na poloze slunce sluneční světlo procházející přes filtry (ve formě čísel) zobrazuje čas na displeji s přesností 10 minut. Móda slunečních hodin je zpět. Před třemi staletími byl tento symbol kosmického spojení mezi člověkem a vesmírem nahrazen mechanikou, která tiká „sama od sebe“. Přineslo to samozřejmě spoustu vymožeností, ale zároveň to koncept Time in Space zredukovalo na všední rovinu. Typy slunečních hodin a jejich vlastnosti. Sluneční hodiny, stejně jako lidská duše, fungují dobře, jen když je světlo. Dnes se opět staly prvkem dress code bohaté a vzdělané veřejnosti. Ukazuje se, že vybrat hodiny pro instalaci na fasádu domu nebo na zahradu není jednoduché.

READ
Jak otrávit klíšťata na citronu?

Sluneční hodiny se skládají ze tří částí: samotného slunce, gnómonu (předmět, který vrhá stín) a číselníku, na který tento stín dopadá. Čáry na číselníku se vypočítávají individuálně pro každé hodinky a závisí na orientaci číselníku vzhledem k nebeskému pólu, matematickému horizontu a nebeskému rovníku. Samotný ciferník lze nakreslit kdekoli.

Existuje mnoho typů slunečních hodin: horizontální, vertikální (pokud je rovina číselníku vertikální a směřuje ze západu na východ), ranní nebo večerní (rovina je vertikální, od severu k jihu).

Například na zahradu jsou nejvhodnější horizontální a vertikální typy. Nejběžnější jsou horizontální. Takové hodiny jsou umístěny přímo na zemi nebo na speciálním podstavci. Výpočet vertikálních hodin je obtížnější, protože stěny budov vzhledem ke světovým stranám mohou být orientovány v libovolném úhlu. Existují určitá omezení spojená se způsobem orientace stěny, na které je číselník umístěn nebo namalován, vzhledem ke světovým stranám (například pokud číselník směřuje na východ, bude osvětlen pouze od východu slunce do místního poledne). Tento nedostatek lze ale odstranit spojením ciferníků do jednoho produktu a vytvořením hodinek čtyřstranných. Je tedy možné určit čas během denních hodin. Nemá smysl používat sluneční hodiny, abyste vstali včas nebo se zúčastnili schůzky. Sluneční den není konstantní hodnota. Mohou být delší nebo kratší v závislosti na rychlosti rotace Země kolem své osy. Princip fungování slunečních hodin se velmi liší od toho, jak fungují moderní hodiny. Za prvé, sluneční hodiny fungují pouze za slunečných dnů a klíčem k jejich přesnosti je, že šíp vrhající stín gnómona musí mířit přesně na Polárku. Přesunutím hodin z jedné zeměpisné šířky do druhé posuneme gnómona o několik stupňů a o nějaké přesnosti již nemůže být řeč. Sluneční hodiny si tedy nemůžete jen tak koupit a nainstalovat je kamkoli. Každý konkrétní produkt je vypočítán a vyroben individuálně pro konkrétní zeměpisné souřadnice.

V německém Frankfurtu nad Mohanem postavil v roce 1949 hodinářský inženýr Losk na nábřeží sluneční hodiny o průměru 3,2 m. Zařízení bylo vybaveno pohyblivým diskem, jehož otáčením mohl kdokoli zjistit čas v kterémkoli z 200 měst světa. Design těchto slunečních hodin je velmi neobvyklý.

Praktická část.

V praktické části jsem se rozhodl vyrobit model slunečních hodin a určit z něj čas. Při sestavení modelu slunečních hodin jsem narazil na problém – jak zjistit zeměpisnou šířku c. Nižnij Karachan? Obrátil jsem se o pomoc na učitele zeměpisu N. N. Timoshechkina. Vysvětlila mi a ukázala, jak určit zeměpisnou šířku, ve které se naše vesnice nachází. Nižnij Karachan se nachází na zeměpisné šířce –

Výroba slunečních hodin.

Na list papíru musíte postavit kruh o průměru 12 cm, který rozdělte na 24 dílů (360º:24 = 15º je jeden díl). Přilepte to na elektronický disk Potřebujete vytvořit gnómona – vzal jsem dřevěnou hůl. Zajistil jsem ho do otvoru ve víku pod úhlem 51 0, který se rovná zeměpisné šířce c. Nižnij Karachan. To musí být provedeno, aby se zajistilo, že hodiny běží přesně.

READ
Jak zalévat sazenice proti pakomárům?

Za slunečného dne jsem zkontroloval, jak fungují sluneční hodiny. Umístil jsem je tak, aby gnómon ukazoval na sever. Fungují a ukazují přesný čas! Měření času jsem provedl v 09:00; 12:00 hodin; 14:00 hodin. Na slunečních hodinách stín z gnómonu podle toho ukazoval 09:00; 12:00 hodin; 14:00 hodin.

Můžete také vytvořit neobvyklý a velmi pohodlný záhon „Sundial“ pomocí několika květináčů.

Vytvoření takového květinového záhonu je skvělý způsob, jak se naučit a vidět na vlastní oči, jak se poloha slunce mění z hodiny na hodinu a z ročního období.

Bude to trvat: Květináče (12 ks), překližka, plast.

Z překližky nebo plastu vyřízněte kruh a ošetřete ho ochranným prostředkem na dřevo, jinak vám slunce a déšť hodinky poškodí. Pokud jde o běžné hodinky, označte číselník. Do kruhu vyřízněte otvory (podle označení) a poté do něj nainstalujte květináče.

Plochu ve tvaru záhonu zryjte, odstraňte zeminu do hloubky přibližně 20-25 cm a otvor vyplňte drtí.

Při instalaci krásných květinových záhonů v podobě slunečních hodin je lepší číselník mírně naklonit, aby z něj mohla dešťová voda snadno odtékat.

Zasaďte své oblíbené květiny do květináčů a umístěte je do značek hodin.

Závěr.

Po prostudování tohoto tématu jsem se dozvěděl, jaké typy slunečních hodin existují, historii vývoje slunečních hodin, první zmínky o slunečních hodinách v Bibli, v Římě, v Egyptě, z čeho byly vyrobeny, k čemu sloužily, jak sluneční hodiny lze sestavit a metody pro určování času podle slunečních hodin.

Hypotéza, kterou jsem vyslovil, se potvrdila – sluneční hodiny mají široké praktické uplatnění v moderním světě.

S využitím výsledků mé práce si může každý vyzdobit svůj domov slunečními hodinami. To však nebude vyžadovat mnoho času a nákladů, zejména proto, že existuje tolik různých typů těchto hodinek. Letos v létě plánuji na školním pozemku vytvořit květinové sluneční hodiny. A doufám, že se stanou poznávacím znamením naší školy.

1.Encyklopedie mladých matematiků/Pedagogika, Moskva, 1988

2. „O všem na světě“ ilustrovaná encyklopedie pro děti / Fedanova Yu.V.: Vladis, 2015.

3. Matematika. 5-6 tříd. Praktické úkoly/Zakharova O.A. Akademická kniha/učebnice, 2007

4. Časopisy „Kvant“

5. „Hodiny. Od gnómonu k atomovým hodinám“ / Michal S.: Poznání, 1983

8. Zábavné výukové materiály z matematiky. Sbírka úkolů. Vydání 2/ Troshin V.V.: Globe, 2008

„Sluneční hodiny jsou zařízení na měření času, které funguje tak, že pohybuje stínem gnómonu (svislé tyče) přes číselník. K určení denní doby využívají pohybu slunce. “

Obsah:

1. Vše o slunečních hodinách. Od A do Z

2. Historie vynálezu

3. Typy slunečních hodin

4. Konstrukce a princip činnosti

Vše o slunečních hodinách. Od A do Z

Mezi hlavní součásti slunečních hodin patří:

 • Gnomon – vertikální tyč, která vrhá stín na číselník. Tvar a délka gnómonu určují přesnost hodin.
 • Ciferník – rovný povrch, na kterém jsou nakresleny značky hodin. Může být vyroben z různých materiálů, včetně kamene, kovu, dřeva nebo plastu.
 • Stín – pohyblivá čára, která se pohybuje po číselníku po celý den. Jeho délka a směr závisí na poloze slunce a denní době.

Princip fungování slunečních hodin je založen na skutečnosti, že stín gnómonu se mění v závislosti na denní době a poloze slunce na obloze.

V poledne, když je slunce přímo nad hlavou, bude gnómonův stín nejkratší. Postupem času se stín prodlužuje, dokud o půlnoci nedosáhne své maximální délky.

Sluneční hodiny lze klasifikovat podle různých parametrů, včetně tvaru číselníku (kulatý, čtvercový, obdélníkový atd.), orientace (vertikální, horizontální nebo šikmé), materiálu (kov, kámen, plast) a typu gnomon (plochý nebo kulatý). ..

READ
Co může narušit kožní mikrobiom?

Přesnost slunečních hodin závisí na mnoha faktorech, včetně zeměpisné šířky, úhlu číselníku a kvality gnómonu. Pro maximální přesnost by měl být gnomon svislý a měl by mít délku rovnou čtvrtině průměru číselníku.

Kromě své hlavní funkce mohou být sluneční hodiny také použity k demonstraci různých astronomických jevů, jako jsou rovnodennosti a slunovraty.

Historie vynálezu slunečních hodin

Historie slunečních hodin začíná ve starověkém Egyptě v roce 1500 před naším letopočtem. Tehdy vznikly první sluneční hodiny, známé jako gnómon – nejjednodušší typ slunečních hodin.

Gnómon byl svislý sloup namontovaný na vodorovné rovině a stín tohoto sloupu ukazoval aktuální čas. Takové sluneční hodiny se používaly v Egyptě, Babylonu a Řecku. Následně se design slunečních hodin vyvíjel a zdokonaloval.

Starověký Řím a Řecko vyvíjely složitější zařízení, jako jsou analemmatické sluneční hodiny, které zohledňovaly měnící se polohu Slunce v průběhu roku a přizpůsobovaly tomu svůj provoz.

S rozvojem vědy a techniky se sluneční hodiny začaly používat i pro astronomická pozorování, jako je měření sluneční deklinace, určování zeměpisné šířky oblasti atd.

Dnes se sluneční hodiny nadále používají jako dekorativní prvky v parcích, na náměstích a dalších veřejných prostranstvích. Navíc jde o sběratelské kousky mezi milovníky starožitností a historie vědy a techniky.

Typy slunečních hodin

Sluneční hodiny jsou zařízení, které využívá pohyb slunce k měření času. Jsou založeny na skutečnosti, že stín objektu se pohybuje se změnou polohy slunce na obloze. Existuje mnoho různých typů slunečních hodin, které lze klasifikovat podle různých kritérií.

1. Podle tvaru ciferníku:

 • Kulaté: Nejběžnější typ slunečních hodin, má kulatý ciferník. Stín z gnómonu (vertikální tyč) se pohybuje v kruhu.
 • Obdélníkový: S ciferníkem obdélníkového tvaru, obvykle používaný v parcích a venkovních prostorách.
 • Trojúhelníkové: Mají trojúhelníkový tvar, často se používají v městském prostředí, kde je málo volného prostoru.

2. Podle typu gnomon:

 • Plochý: Nejjednodušší a nejběžnější typ gnómonu. Jedná se o plochou destičku, která vrhá stín na číselník.
 • Sférický: Přesnější typ gnómonu, který je kulového tvaru a vrhá stíny na číselník pod úhlem odpovídajícím poloze slunce na obloze.

3. Podle materiálu číselníku:

 • Písek: Používá se v hodinkách umístěných na plážích nebo v pouštích. Písek usnadňuje určení polohy stínu, protože zanechává stopu na číselníku.
 • Kámen: Obvykle se používá v tradičnějších slunečních hodinách instalovaných v parcích nebo na náměstích.
 • Kov: Často se používá v moderních slunečních hodinách, zejména těch, které jsou instalovány v městských parcích nebo v blízkosti kancelářských budov.

4. Podle složitosti:

 • Jednoduché: Pouze jedna šipka ukazuje na aktuální čas.
 • Komplexní: Může mít více ruček nebo další funkce, jako je kalendář nebo teploměr.

5. Podle účelu:

 • Sentinely: Slouží k zobrazení času na nejbližší hodinu.
 • Minuta: Umožňuje určit čas na nejbližší minutu.
 • Sekundy: Určete čas na nejbližší sekundu.

6. Podle stylu:

 • Klasika: Mají jednoduchý a elegantní design, často využívající tradiční materiály, jako je kámen nebo kov.
 • Současné: Použijte jasnější a neobvyklejší materiály a vzory, abyste upoutali pozornost kolemjdoucích.

7. Podle velikosti:

 • Velké: Instaluje se na veřejných místech, jako jsou parky nebo náměstí, a lze je vidět z velké vzdálenosti.
 • Malý: Kompaktnější modely, které lze nosit s sebou nebo je umístit na stůl.

8. Podle barvy:

 • Single Color: Ciferníky mají jednu barvu, která může být buď jasná a atraktivní, nebo klidnější a neutrální.
 • Vícebarevné: Na ciferníku je více barev, které se mohou lišit v závislosti na denní nebo roční době.

Existuje tedy mnoho různých typů slunečních hodin. Výběr konkrétního typu závisí na vašich preferencích, místě instalace a účelu.

READ
Co černá rasca léčí?

Konstrukce a princip činnosti slunečních hodin

Sluneční hodiny se skládají z následujících hlavních součástí:

1. Gnomon: Jedná se o tyč nebo sloupek, který vrhá stín na číselník. Obvykle se vyrábí ze dřeva, kovu nebo kamene. Tvar gnómonu může být různý: od jednoduchého vertikálního sloupu po složitější struktury.

2. Vytočte: Jedná se o plochý povrch, na který je vržen stín gnómona. Může být vyroben z různých materiálů, jako je kámen, kov nebo plast. Číselník má obvykle dílky, které odpovídají určitým časovým intervalům.

3. Index (šipka): Jedná se o indikátor, který ukazuje aktuální čas na číselníku. Může být pevný nebo pohyblivý a obvykle se nachází ve středu číselníku.

Princip fungování slunečních hodin je založen na skutečnosti, že stín vrhaný gnómonem se během dne mění v důsledku pohybu Slunce. V poledne je stín nejkratší a o půlnoci nejdelší. Poloha stínu na číselníku ukazuje aktuální čas.

Sluneční hodiny mohou mít různé tvary a velikosti v závislosti na jejich účelu a místě použití. Mohou být stacionární nebo mobilní a lze je používat v interiéru i exteriéru.

Přesnost slunečních hodin závisí na mnoha faktorech, včetně zeměpisné šířky, roční doby a počasí. Nejsou úplně přesné, zvláště kolem rovnodenností a slunovratů, kdy se délka dne rychle mění. Když se však tyto faktory vezmou v úvahu a správně se použijí, mohou sluneční hodiny poskytnout spolehlivý a jednoduchý způsob, jak zjistit čas.

Jak používat sluneční hodiny?

Sluneční hodiny jsou jednoduchý a prastarý způsob měření času na základě pohybu slunce po obloze. Chcete-li používat sluneční hodiny, postupujte takto:

1. Najděte slunné místo pro nastavení hodin. Ujistěte se, že zde není žádný stín ze stromů nebo budov.

2. Umístěte hodiny na vodorovný povrch, jako je zem nebo stůl.

3. Nainstalujte je tak, aby hodinová ručička ukazovala na sever:

 • pomocí kompasu
 • lze použít během dne
 • zeptat se osoby

4. Namiřte hodinovou ručičku směrem ke slunci. To lze provést pomocí kompasu nebo vizuálně při pohledu na stín slunce.

Namiřte konec ručičky přímo na slunce a poté pomalu otáčejte hodinkami, dokud stín ručičky neukáže na ciferníku 12:00 (poledne).

5. Pomocí hodinek pak můžete ukazovat čas během dne. Stín hodinové ručičky bude ukazovat čas na číselníku, ale pouze v případě, že hodiny umístíte správně a nasměrujete ručičku na sever.

Pamatujte, že sluneční hodiny fungují pouze během denního světla a neberou v úvahu noční hodiny. Nefungují ani v zatažených nebo deštivých dnech, kdy není vidět slunce.

Aplikace slunečních hodin

Praktické využití slunečních hodin se může lišit v závislosti na jejich umístění a designu:

 • Definice času. Hlavní použití slunečních hodin je ukazovat čas. Mohou být užitečné pro lidi, kteří chtějí znát aktuální čas bez použití digitálních zařízení.
 • Vnitřní dekorace. Sluneční hodiny lze použít jako dekorativní prvek v interiéru, dodávají prostoru charakter a jedinečnost.
 • Připomínka. Sluneční hodiny slouží jako připomínka plynutí času a jeho proměnlivosti. Pomáhají lidem uvědomit si, že čas rychle utíká a je třeba jej využívat moudře.

 • Školení a vzdělávání. Sluneční hodiny lze využít ke vzdělávacím účelům k výuce dětí i dospělých základů astronomie, zeměpisu a historie.
 • Vytváření stínu. Některé sluneční hodiny mají také funkci stínění, chránící lidi před přímým slunečním zářením.
 • Orientace. V některých případech mohou s orientací v prostoru pomoci sluneční hodiny, které udávají směr na sever.
 • Výzkum. Sluneční hodiny jsou také zajímavé pro historiky a archeology, protože mohou poskytnout informace o kultuře a vývoji společnosti v minulosti.

Sluneční hodiny tak mají různé využití, od vyprávění času až po výzdobu interiéru a vzdělávací účely.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: