Co nedělat při lovu?

Když jdete na lov, nezapomeňte se podívat na ženskou nohu. Pravda, moderní lovci se tohoto znamení drží více. Zajímalo by mě, jaké pověry zasahovaly do klidného života našich předků?

Obsah

  1. Zdržet se tělesného hříchu
  2. Pop-vlákno čelo
  3. Špatné zprávy
  4. Do pekla!
  5. Nedotýkej se čtyřicátého!
  6. Bílé stuhy a prsní kříž
  7. Vyleťte k ohňům

Zdržet se tělesného hříchu

V předvečer lovu je třeba nejen vyčistit zbraň, umýt koně a psy, ale také jít do lázní, oholit se a obléknout si novou košili. Pravda, dnes se lovci z nějakého důvodu raději neholí. Naši pověrčiví předkové však přikládali důležitost nejen vnější čistotě, ale také čistotě duchovní – v noci před odjezdem by se člověk měl zdržet tělesného hříchu.

Tato pověra odrážela církevní pohled na ženu jako na „ďábelskou nádobu“. Neúspěchy při lovu se proto připisovaly zbabělosti některých zvláště hravých účastníků procesu, kteří nedokázali odolat vášnivému objetí nějaké vesnické ženy.

Pop-vlákno čelo

Jak víte, pravoslavná církev měla k myslivosti negativní postoj a považovala ji za nečinnou činnost. A takové aktivity podle duchovních ke spáse duše přispívaly jen málo. Tento postoj vyvolal u lidí odezvu. Odtud vznikla další pověra: pokud cestou na lov potkáte kněze, můžete se bezpečně vrátit domů.

K lovu stejně nedojde. Pokud ale potkáte ženu, pak stále existuje šance na lov: stačí se vrátit domů, svléknout se, pak se znovu obléknout a jít lovit jinou cestou. Mimochodem, potkat po cestě Žida nebo pohřební průvod je štěstí.

Špatné zprávy

Setkání se zajícem, který přešel silnici, neslibovalo nic dobrého. Věřilo se, že zajíc věrně slouží králi lesa – skřetovi, který ho jako zlého posla posílá vstříc lidem. Pravda, nepříjemné setkání mohlo být zneškodněno. Například se křižte a řekněte kouzlo: „Pařez je pařez pro tebe, cesta je cesta pro nás,“ nebo zlomte větev z jakéhokoli keře nebo stromu u cesty.

Mimochodem, existuje verze, že to byl zajíc, který přešel silnici, který donutil pověrčivého Puškina vrátit se na panství a zabránil mu připojit se k Decembristům na Senátním náměstí.

READ
Co mám dát svým rybám místo jídla?

Do pekla!

Dnes je tato pověra mezi studenty rozšířenější, ale kdysi byla přáním členů domácnosti: “Žádné chmýří, žádné peříčko!” lovec vždy odpověděl: “K čertu!” Touto odpovědí se muž pokusil zmást čerta, který mu seděl na levém rameni a spřádal zákeřný plán – udělat pořádnou neplechu. Přání “Žádné chmýří, žádné peříčko!” upozorňuje čerta, že člověk vůbec nevychází z domu kvůli lovu, kterým by mohl srazit a péřovat, ale kvůli něčemu jinému. A odpověď lovce potvrzuje: ano, říkají, nepůjdu na lov, ale na návštěvu čerta.

Nedotýkej se čtyřicátého!

Naši předkové obecně měli k medvědovi uctivý, uctivý a bojácný vztah. Lovci mu říkali výhradně alegoricky: „mistr“, „zvíře“, „černá nemoc“ nebo „stopper“. Věřilo se, že medvěd je podobný člověku: je obdařen inteligencí a má podobnou kostru, takže mnoho lovců nikdy nejedlo maso „podobného“ medvěda.

V Rusi se věřilo, že lovec, který snadno a přirozeně zabije třicet devět medvědů, půjde po čtyřicátém se zatajeným dechem. Pokud to vůbec půjde, čtyřicátá bestie by mohla nechat člověka „bez kostěné čepice“.

Bílé stuhy a prsní kříž

Naši předkové přemlouvali lesní duchy, kteří, upřímně řečeno, nebyli nadšeni lidskými triky, různými způsoby. Když například přišli do lesa, pokaždé přivázali na větve stromů bílou stuhu. Výsledkem bylo, že zkušení lovci měli „osobní“ mýtiny a okraje lesů, kde se cítili klidně a mírumilovně. Ale bylo snadné vyvést z rovnováhy ďábla s křížem na těle, který nemohl vydržet. Myslivci tedy vždy sundávali kříže, aby získali přízeň majitele lesa, v jehož pomoc doufali.

Vyleťte k ohňům

Zvláštní postoj k ohni při lovu. Hašení ohně metodou, kterou používali mladí leninisté, vedlo k neúspěchu, ale přikládání značek do ohně nohama vedlo k neshodám mezi lovci. A samozřejmě nemůžete plivat do ohně ani na něj lít vodu, protože to ukazuje neúctu k duchu ohně. Hrnec však můžete umístit nad oheň až poté, co byl získaný oběd vhozen do ohně. Jinak nebude žádná kořist a budete muset vařit zelnou polévku ze sekery.

1. Zraněné zvíře nikdy nedobíjejte pistolí: můžete rozštípnout pažbu a pokud je tam náboj, hrozí výstřel z druhé hlavně.

READ
Co dělat s čerstvými chilli papričkami?

2. Zasáhnete-li ptáka přes houští, nespouštějte oči z místa pádu: ztratíte svou kořist.

3. Pokud upadnete, zkontrolujte hlavně: nečistota ve vývrtu hlavně znamená, že při výstřelu praskne.

4. Při lovu na cestách noste tašku, kořist ve vašich rukou ztěžuje střelbu.

5. Pokud vidíš, že pták padá zraněný do houštiny, dokonči to druhým výstřelem do vzduchu.

6. Přibližte se zezadu ke zraněnému kanci, losovi nebo jelenovi; pokud jsou uši zploštělé, zvíře žije.

7. Po nabití zbraně se přibližte ke zraněnému zvířeti.

8. Při přiblížení k osobě, autu, budově rozbijte zbraň. Nasednete do auta, sněžného skútru, čtyřkolky a vyjmete náboje ze své zbraně.

9. Nenoste zbraň hlavní směrem k sobě.

10. Když jdete ve skupině na místo lovu, nenabíjejte zbraň.

11. Po vynechání zážehu počkejte 10-20 sekund bez otevření pistole: může dojít k delšímu výstřelu. Zbraň otevírejte vždy s hlavněmi na stranu a komorou směrem od vás.

12. Při střelbě věnujte větší pozornost terči, dívejte se na tyč periferním viděním.

13. Nestřílejte s kamarádem na zvěř na terč.

14. Stoupněte si na číslo – pod nohama shrabte listí, větve atd. V nejklíčovější chvíli vás mohou vydat s křupnutím.

15. Nestřílejte, pokud si nejste jisti, že cílem je zvěř.

16. Pokud nábojnice dobře nezapadne do komory, je lepší ji vyměnit.

17. Pokud vidíte, že se hra pohybuje vaším směrem, zmrazte. Pokud se pohneš, vyděsíš mě.

18. Když jdete na bažinaté místo, vezměte do rukou hůl. Lepší s háčkem na konci.

19. Když jdete na lov, mějte s sebou hadr a olej na zbraně.

20. Nemiřte zbraní na člověka.

21. Než půjdete daleko do bažiny, promyslete si, jak se dostanete ven, všímejte si orientačních bodů.

22. Pokud se ztratíte, nepropadejte panice, snažte se navigovat podle hvězd, slunce atd.

23. Nedovolte svému psovi, aby na vás skočil, když je zbraň nabitá (a už vůbec ne, protože nemůže vědět, zda je nabitá nebo ne): může se tlapkou dotknout spouště. U loveckých psů je to zlozvyk.

READ
Co by se nemělo sázet vedle třešní?

24. Při jakémkoli kolektivním lovu zjistěte, kde jsou vaši spolubojovníci, a označte jim místo, kde lovíte.

25. Zvěř odebraná cizímu psovi patří majiteli psa, který střelci vrátí dva náboje.

26. Zastřelené poraněné zvíře patří tomu, kdo postřelené zvíře vyrobil, pokud ovšem po zastřelení byly zjevné známky poraněné zvěře, vrací se dva náboje tomu, kdo střelbu dokončil.

27. Střílelo-li na zvěř několik lovců bez zjevných zásahů a zvěř po uběhnutí nebo ulétnutí určité vzdálenosti spadne, náleží tomu, který střílel jako poslední. Velká zvěř je považována za kořist toho, kdo šelmu nakonec zastavil.

28. Nemůžete střílet hru, která směřuje k příteli.

29. První střílí ten, kdo zvedl zvěř, po jeho výstřelu střílejí ostatní.

30. Při společném lovu velí jeden člověk, všichni ostatní, bez ohledu na svou povahu, ho poslouchají. Účastníci mohou správci honu správně vyjádřit návrhy související s prováděním honu.

31. Všechny stížnosti na někoho, kdo netrefí, jsou vyjádřeny zdvořile: jen ten, kdo nestřílí, nemine.

32. Střelec, který při hromadném lovu zabije velké zvíře, vlastní hlavu a droby zvířete (jazyk, srdce, játra, plíce), zbytek je rozdělen mezi všechny účastníky.

33. Pokud se ocitnete na lovu v týmu někoho jiného, ​​chovejte se podle úsloví: „Nechodí do cizího kláštera se svými vlastními pravidly.“

34. Lovec si musí pamatovat, že musí dělat jednu věc: buď lovit, nebo pít vodku. Kombinace je nepřirozená.

35. Při lovu jsou si všichni rovni. Úklid pokoje a mytí nádobí, příprava jídla atd. – pro každého.

36. Velká zvěř by neměla být za žádných okolností pronásledována.

37. Pokud je zvíře zabito v sektoru někoho jiného, ​​je uděleno tomu, kdo střílel v tomto sektoru. Pokud si zvíře lehne doprostřed sektorů, vyhrává ten, kdo zvířeti způsobí smrtelnou ránu.

38. Zastřelit zajíce vleže nebo nelétajícího ptáka je nepřípustné.

39. Střílí zvěř zpod policajta a rozdělují letový sektor.

40. Při společném lovu z lodi bude vždy u kořisti ten přesnější, ale dobře vychovaný lovec dá vše na jednu hromádku a rozdělí napůl.

READ
Co potřebují rostliny, aby dobře rostly v akváriu?

41. Rozhodně bys měl raněné zvíře dokončit.

42. Kdo zabije zvěř, zmasakruje ji.

43. Pro skutečného lovce jsou elektronické vábničky, noční zaměřovače, lov z aut a další nezákonnosti nepřijatelné. Lovci, kteří takové metody používají, hyzdí ruský tradiční lov!

44. Na lovu, vzájemná pomoc, ruka přítele v jakékoli situaci je hodnota cennější než cokoli v životě lovce. Pečujte o tento smaragd, aby se časem nezakalil. Ať vás vždy zahřeje a vzbuzuje důvěru v budoucnost.

45. Během dlouhého odpočinku musí být všechny zbraně vybité. Výjimkou mohou být náboje ponechané v poloautomatickém zásobníku, ale hlaveň musí být určitě prázdná.

46.Dvouhlavňové brokovnice jsou rozlomené napůl a závěr poloautomatu je otevřený. Zbraně lze zavěsit na silnou větev (zkontrolovat pevnost) nebo opřít o strom či plot.

47. Za žádných okolností neberte cizí zbraň a v žádném případě nekontrolujte hlavně, zda nemají náboje.

48.Při lovu divočáka: první jde samice, za ní potomka. Skutečný lovec samičku nezastřelí.

49. V proudu nestřílejí tetřevy a nestřílí prvního tetřeva, který přiletí: můžete rozrušit celý proud.

50. Pokud jste poprvé zastřelili divočáka nebo losa, tak vám věkově a zkušenostně starší myslivec trochu pomaže obličej krví zabitého zvířete – jde o jakési zasvěcení do lovce. Dnes se podle západního vzoru cvičí namáčení smrkové větve a její darování, vytrhávání pírka z ptáka a jeho připevnění na klobouk nebo chomáč vlny.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: