Co léčí břečťanový sirup?

Gerbion® břečťanový sirup obsahuje suchý extrakt z listů břečťanu, jehož hlavní složkou jsou triterpenové saponiny.

Gerbion® břečťanový sirup je rostlinný přípravek, který se používá jako expektorans při komplexní léčbě akutních respiračních onemocnění doprovázených produktivním kašlem.

Drogu neužívejte

– jestliže trpíte přecitlivělostí na složky léčiva, jakož i na rostliny z čeledi aralkovitých (Araliaceae).

Nedoporučuje se užívat lék dětem do 2 let kvůli riziku zhoršení respiračních příznaků v důsledku zvýšení množství sputa.

Zvláštní pokyny a opatření

Před užitím Gerbion® břečťanového sirupu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

– pokud příznaky přetrvávají během užívání léku nebo pokud se stav zhorší (dušnost, horečka, sputum s příměsí hnisu nebo krve), měli byste se okamžitě poradit se svým lékařem.

– pokud po 7 dnech léčby necítíte žádné zlepšení, kontaktujte svého lékaře.

– v kombinaci s antitusiky, jako je kodein nebo dextromethorfan, se nedoporučuje bez předchozí konzultace s lékařem.

– měli byste být opatrní, pokud máte gastritidu nebo žaludeční vředy.

– jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem o úpravě dávkování, než začnete Gerbion® břečťanový sirup užívat.

Použití u dětí

V případě dlouhodobého nebo opakujícího se kašle u dítěte ve věku 2-4 let je před zahájením léčby nutná konzultace s lékařem k objasnění diagnózy.

Jiné drogy a tato droga

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná začnete užívat.

Neexistují žádné údaje o interakci s jinými léky.

Gerbion® břečťanový sirup s jídlem a pitím

Břečťanový sirup Gerbion® můžete používat bez ohledu na jídlo.

Gerbion® břečťanový sirup obsahuje sorbitol (E420) a ethanol

READ
Jaká je léčba fazolemi?

Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento lék užívat.

Přípravek obsahuje malé množství etanolu (alkoholu) – méně než 100 mg na dávku 5 ml sirupu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Gerbion® břečťanový sirup užívat.

Vzhledem k nedostatku údajů se užívání léku během těhotenství a kojení nedoporučuje.

Vliv na schopnost řídit vozidla a potenciálně nebezpečné mechanismy

Studie hodnotící účinek užívání léku na schopnost řídit auto a pracovat s mechanismy nebyly provedeny.

Vliv břečťanového sirupu Gerbion® na schopnost řídit auto a obsluhovat stroje nebyl hlášen.

Užívání drog

Vždy užívejte tento přípravek podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

1 odměrka obsahuje 5 ml sirupu.

Doporučená dávka pro dospělí a děti starší 12 let – 5–7,5 ml sirupu (1–1,5 odměrky) dvakrát denně (odpovídá 70–105 mg suchého extraktu z listů břečťanu denně).

Použití u dětí

Doporučená dávka pro děti od 6 do 12 let – 5 ml sirupu (1 odměrka) dvakrát denně (odpovídá 70 mg suchého extraktu z břečťanových listů denně).

Doporučená dávka pro děti od 2 do 5 let – 2,5 ml sirupu (0,5 odměrky) dvakrát denně (odpovídá 35 mg suchého extraktu z břečťanových listů denně).

Lék je kontraindikován u dětí mladších 2 let.

Gerbion® břečťanový sirup se užívá bez ohledu na příjem potravy, vyvarujte se užívání léku večer a těsně před spaním. Doporučuje se pít hodně teplé tekutiny.

Pokud příznaky přetrvávají ještě týden po zahájení užívání sirupu, měli byste se poradit se svým lékařem. Délku léčby určuje lékař s přihlédnutím k charakteristikám onemocnění, dosaženému účinku a snášenlivosti léku.

Jestliže jste užil(a) více Gerbion® břečťanového sirupu, než jste měl(a).

Neužívejte vyšší než doporučené dávky.

Pokud užijete dávku, která je vyšší než dvojnásobek denní dávky, může se objevit nevolnost, zvracení, průjem a neklid. Léčba je symptomatická.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Gerbion® břečťanový sirup

READ
Co dělat, když ryba uhyne?

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se užívání léku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Možné nežádoucí reakce

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky, jejichž frekvence není známa (na základě dostupných údajů nelze frekvenci určit):

– nevolnost, zvracení, průjem.

– alergické reakce, dýchací potíže.

– závažné alergické reakce (anafylaktické reakce), které se mohou projevit jako otok úst, jazyka, obličeje a/nebo hrdla, potíže s dýcháním nebo polykáním (sípání v důsledku tlaku na hrudi).

Pokud se objeví alergické reakce, přestaňte přípravek používat a poraďte se s lékařem. Pokud se objeví závažné alergické reakce, vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Toto doporučení se vztahuje na všechny možné nežádoucí účinky, včetně těch, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nahlášením nežádoucích účinků můžete pomoci poskytnout více informací o bezpečnosti léku.

Skladování léčiv

Nevyžaduje zvláštní podmínky skladování.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Sirup by měl být spotřebován do 3 měsíců po otevření lahvičky.

Nepoužívejte lék po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Datum expirace je poslední den v měsíci.

Nevhazujte drogu do vodovodního nebo kanalizačního systému. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s léky, které již nepotřebujete. Tato opatření budou chránit životní prostředí.

Struktura

1 ml sirupu obsahuje 7 mg suchého extraktu z listů břečťanu (5 – 7,5:1).

Extrakční rozpouštědlo: ethanol 30 % (m/m)

Pomocné látky: tekutý sorbitol (nekrystalizovaný) (E420), glycerin (E422), benzoát sodný (E211), monohydrát kyseliny citronové (E330), meduňkové aroma (skládá se z propylenglykolu (E1520), ethanol, citronelový olej, citral ex. Litsea cubeba, citronový olej a koriandrový olej), čištěná voda.

Viz část „Gerbion® břečťanový sirup obsahuje sorbitol (E420) a ethanol.

Vzhled léku a obsah balení

Sirup je žlutohnědé barvy se specifickou vůní a chutí. Přítomnost sedimentu je povolena.

150 ml sirupu ve skleněné lahvičce s plastovým uzávěrem, odměrkou a letákem v kartonové krabičce.

READ
Co dělat s hlízou gloxinie?

Prázdninové podmínky

Bez lékařského předpisu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo
místo, Slovinsko

Používejte opatrně u dětí

FITOLAND Břečťanový SIRUP

sirup 10 mg/ml: fl. 100 ml
Reg. č.: 19 ze dne 08 – platné

Sirup je žlutohnědé barvy s charakteristickou vůní a chutí; Tvorba sedimentu je povolena.

1 ml
extrakt z listů břečťanu 10 mg
((4.0-8.0):1)
extrakční rozpouštědlo: ethanol 24-30 % (m/m)

Pomocné látky: nekrystalizující roztok sorbitolu (E420), glycerin, benzoát sodný (E211), bezvodá kyselina citrónová, extrakt z meduňky, čištěná voda.

100 mg – polymerové lahvičky (1) s perorální stříkačkou – kartonový obal.

Popis léčivého přípravku FITOLAND Břečťanový SIRUP na základě oficiálně schváleného návodu k použití léku a vyrobeného v roce 2022. Datum aktualizace: 11.07.2022

Farmakologický účinek

Účinnou látkou drogy je suchý extrakt z listů břečťanu. Mechanismus účinku nebyl stanoven. Expektorační účinek je pravděpodobně spojen s podrážděním žaludeční sliznice, kdy jsou reflexně stimulovány sekreční bronchiální žlázy bronchiální sliznice.

Farmakokinetika

Indikace pro použití

— Břečťanový sirup Phytoland se používá jako expektorans při komplexní léčbě akutních respiračních onemocnění doprovázených produktivním kašlem.

Dávkovací režim

Před použitím lahvičku protřepejte! Dávkování se provádí pomocí perorální stříkačky, která je dodávána s každou lahvičkou.

Břečťanový sirup Phytoland se užívá ráno nebo brzy odpoledne, bez ohledu na jídlo. Doporučuje se pít hodně teplé vody.

Pokud příznaky přetrvávají ještě týden po zahájení užívání sirupu, měli byste se poradit se svým lékařem. Délku léčby určuje lékař s přihlédnutím k charakteristikám onemocnění, dosaženému účinku a snášenlivosti léku.

Děti od 2 do 6 let

1.5 ml sirupu 30x denně (odpovídá XNUMX mg suchého extraktu z břečťanových listů denně).

Děti od 6 do 12 let

2.5 ml sirupu 50x denně (odpovídá XNUMX mg suchého extraktu z břečťanových listů denně).

Dospělí a děti starší 12

5 ml sirupu 100x denně (odpovídá XNUMX mg suchého extraktu z břečťanových listů denně).

Pacienti s poruchou funkce jater a/nebo ledvin

Pacienti s poruchou funkce jater a/nebo ledvin by se měli před užitím sirupu poradit s lékařem, aby určil dávku léku.

Nežádoucí účinky

Gastrointestinální poruchy (nevolnost, zvracení, průjem) jsou možné.

READ
Co můžete přidat do vody pro zalévání pokojových rostlin?

Možné jsou alergické reakce (kopřivka, kožní vyrážka, dušnost, anafylaktické reakce). Výskyt těchto nežádoucích účinků nebyl stanoven.

V případě nežádoucích účinků, včetně těch, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Je důležité hlásit nežádoucí účinky do Informační databáze nežádoucích účinků léků, včetně hlášení o selhání léku. Nahlášením nežádoucích účinků můžete pomoci poskytnout více informací o bezpečnosti léku.

Kontraindikace pro použití

  • přecitlivělost na složky léčiva, stejně jako rostliny z čeledi Araliaceae;
  • lék je kontraindikován u dětí mladších 2 let.

Použití v těhotenství a laktaci

Bezpečnost léku během těhotenství a kojení nebyla stanovena.

Vzhledem k nedostatku údajů se užívání léku během těhotenství a kojení nedoporučuje.

Neexistují žádné údaje o účinku na fertilitu.

Aplikace pro porušení funkce jater

Pacienti s poruchou funkce jater by se měli před užitím sirupu poradit s lékařem, aby určil dávku léku.

Aplikace pro porušení funkce ledvin

Pacienti s poruchou funkce ledvin by se měli před užitím sirupu poradit s lékařem, aby určil dávku léku.

Použití u dětí

Zvláštní instrukce

Pokud příznaky přetrvávají během užívání léku nebo pokud se stav zhorší (dušnost, horečka, sputum s příměsí hnisu nebo krve), měli byste se okamžitě poradit se svým lékařem.

Současné užívání s léky tlumícími kašel, jako je kodein nebo dextromethorfan, se nedoporučuje bez předchozí konzultace s lékařem.

V případě dlouhodobého nebo opakujícího se kašle u dítěte ve věku 2-4 let je před zahájením léčby nutná konzultace s lékařem k objasnění diagnózy.

Opatrní by měli být pacienti s gastritidou nebo žaludečními vředy. Pacienti s intolerancí fruktózy by tento lék neměli užívat. Sorbitol může mít mírný laxativní účinek. Lék obsahuje glycerin. Díky obsahu glycerinu může způsobit bolesti hlavy, žaludeční nevolnosti a průjmy.

Dopad na schopnost řídit vozidla a řídit mechanismy

Studie hodnotící účinek užívání léku na schopnost řídit auto a pracovat s mechanismy nebyly provedeny.

Nadměrná dávka

Neužívejte vyšší než doporučené dávky.

Při užívání dávek přesahujících dvojnásobek denní dávky je možná nevolnost, zvracení, průjem a neklid.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: