Co dělat, když stavební povolení vypršelo?

Dočasné stavební povolení má určitou dobu platnosti, která nemusí vyhovovat potřebám stavebníka v případě nepředvídaných okolností nebo zpoždění prací. Tato situace si může vyžádat jeho prodloužení.

Prodloužení stavebního povolení může být základem pro pokračování stavebních prací a je také právním dokumentem, který vám umožní vyhnout se problémům s místními úřady a dodržet podmínky stanovené při kolaudaci. V případě, že platné povolení vyprší, ale práce pokračují bez udělení prodloužení povolení, může být stavba pozastavena nebo dokonce zakázána.

Chcete-li prodloužit stavební povolení, musíte se obrátit na příslušné úřady se žádostí s uvedením údajů o vybudovaných zařízeních, době výstavby a důvodech potřeby prodloužení povolení. To obvykle vyžaduje poskytnutí některých dokumentů potvrzujících skutečnost stavby (například fotografie, osvědčení o provedené práci atd.).

Požadované dokumenty k obnovení stavebního povolení se mohou lišit v závislosti na federálních a místních předpisech, takže otázky ohledně toho, jaké dokumenty jsou potřebné a jak je vyplnit, lze vyřešit s pomocí právníka. Pomůže zajistit všechny potřebné dokumenty a zodpoví veškeré dotazy související s prodloužením stavebního povolení.

V případě zamítnutí obnovy stavebního povolení bude právník schopen poskytnout potřebnou pomoc při ochraně zájmů developera a poskytnout možná řešení tohoto problému. Cena advokátních služeb však není povinná a je docela možné provést obnovu řízení sami, pokud znáte všechny potřebné požadavky a podmínky.

Obsah

 1. Prodloužení stavebního povolení v roce 2023
 2. Řízení o obnovení stavebního povolení
 3. Lhůty pro obnovení stavebního povolení
 4. Vzor žádosti o prodloužení stavebního povolení
 5. Soudní spory
 6. Články, komentáře, odpovědi na otázky
 7. Normativní akty

Prodloužení stavebního povolení v roce 2023

Prodloužení stavebního povolení v roce 2023

V případě, že jste obdrželi stavební povolení, ale aktuální čas na jeho vyřízení nestačí, budete potřebovat prodloužení povolení. K tomu se musíte seznámit se všemi předpisy a požadavky stanovenými místními úřady. Pro obnovení povolení musíte zpravidla podat žádost a poskytnout určité dokumenty potvrzující důvody prodloužení. Může být také vyžadována koordinace s místními úřady.

V případě zamítnutí obnovy stavebního povolení mohou nastat problémy s legálností stavby. Proto je důležité si v době získávání povolení pečlivě přečíst požadavky a předpisy a jednat v souladu s nimi. Nedodržení podmínek popsaných v povolení může mít za následek vážné právní problémy.

READ
Co dělat s mulčem na podzim?

Pro obnovení stavebního povolení je třeba zajistit dostatečný podklad pro přístavbu. Mezi běžné důvody lze zařadit: pokračování výstavby z důvodu nutnosti dokončit již započatý projekt, prodloužení doby výstavby z důvodu technických problémů, nedostatek financí při čekání na nového investora apod. V každém konkrétním případě je nutné doložit příslušné doklady a vysvětlit důvody, proč je nutné povolení obnovit.

Obvykle se stavební povolení vydává na dobu určitou, po jejímž uplynutí pozbývá platnosti. Pro obnovení povolení je třeba podat žádost na příslušné úřady, které prodloužení posoudí a rozhodnou o prodloužení. Doba zpracování žádosti se může lišit v závislosti na místních předpisech a pracovním vytížení úřadů.

Náklady na obnovu stavebního povolení se také mohou lišit v závislosti na době, na kterou je nutné povolení obnovit. Náklady na obnovení povolení jsou obvykle státním poplatkem.

Pokud bude vaše žádost o obnovení stavebního povolení zamítnuta, máte právo obrátit se na soud o možnost obnovení povolení. V tomto případě rozhodne soud na základě předložených podkladů a objektivních okolností.

Abyste se vyhnuli problémům s obnovou stavebního povolení, musíte si v době získání povolení pečlivě přečíst požadavky a předpisy, doložit všechny potřebné dokumenty a vysvětlit důvody, pro které chcete povolení obnovit. Je také důležité podat žádost o obnovení včas a sledovat lhůty pro zpracování.

Řízení o obnovení stavebního povolení

Řízení o obnovení stavebního povolení

Abyste si v roce 2023 obnovili stavební povolení, musíte dodržet určitý postup a dodržet stanovené lhůty. V této části se podíváme na to, jaké dokumenty a úkony jsou nutné k obnovení stavebního povolení.

 1. Určete dobu obnovení. V době platnosti stavebního povolení se mohou vyskytnout různé problémy, které mohou proces výstavby zdržet. Důvody, proč může být nutné povolení obnovit, se mohou pohybovat od zamítnutí požadovaných povolení až po změny předpisů nebo stavebních podmínek.
 2. Zjistěte, jaké dokumenty jsou potřeba k obnovení vašeho stavebního povolení. Pokud je povolení obnoveno, můžete být požádáni o předložení zprávy o pokroku, poskytnutí dokumentů místním úřadům a další potřebné dokumenty.
 3. Obraťte se na úřad, který vydal stavební povolení, abyste si ujasnili, jaké doklady a v jakých případech jsou k obnovení povolení potřeba.
 4. Vydavatel stavebního povolení vaši žádost o prodloužení posoudí a rozhodne, zda prodloužení povolí nebo zamítne.
 5. Získejte povolení k obnovení svého stavebního povolení. Pokud bude vaše žádost o prodloužení schválena, úřad vám vydá nové povolení s uvedením doby a podmínek prodloužení.
READ
Co se stane z bodnutí komárem?

Doporučujeme vám, abyste si přečetli: Jak správně a bezpečně formalizovat převod vlastnictví a převod finančních prostředků

Je důležité si uvědomit, že požadovaná povolení a podmínky obnovy se mohou na federální nebo místní úrovni lišit. Pokud vám bylo zamítnuto obnovení stavebního povolení, obraťte se na právníka s žádostí o radu a upřesnění v této otázce.

Dále je nutné počítat s tím, že nové stavební povolení může být vydáno buď ke stejnému datu, do kterého končí platnost stávajícího povolení, nebo k jinému datu. Při obnově je třeba vzít v úvahu lhůty a předpisy, aby nedošlo ke zpoždění nebo odmítnutí vydání.

Lhůty pro obnovení stavebního povolení

Lhůty pro obnovení stavebního povolení

Pokud potřebujete obnovit své stavební povolení, budete se muset obrátit na místní úřady pro architektonické a urbanistické plánování. Důvody prodloužení mohou být různé, například problémy s financováním, změny v projektu, zpoždění na straně zhotovitele a další.

K žádosti o prodloužení stavebního povolení budete potřebovat určité dokumenty. U místních úřadů si můžete přesně ověřit, jaké dokumenty budete potřebovat.

Délka obnovy stavebního povolení bude záviset na mnoha faktorech. Za prvé to může záviset na federálních zákonech a nařízeních, které stanoví podmínky a lhůty pro obnovení stavebních povolení. Za druhé, místní úřady mohou činit svá vlastní rozhodnutí a předpisy, které určují načasování obnovení povolení.

V případech, kdy platnost stavebního povolení vypršela nebo brzy vyprší, budete muset požádat místní úřad o prodloužení. Určitě vaši žádost posoudí a poskytnou odpovědi na všechny otázky související s potřebnými dokumenty a termíny.

Pokud vám bylo zamítnuto obnovení povolení, možná budete potřebovat právníka, aby napadl rozhodnutí nebo hledal alternativní řešení pro výstavbu projektu.

Doba potřebná k obnovení stavebního povolení se může lišit v závislosti na různých faktorech. Může to být několik měsíců až několik let. Obvykle se doba obnovy stavebního povolení pohybuje od jednoho do tří let.

Cena za obnovení stavebního povolení se také může lišit v závislosti na konkrétní samosprávě obce. Tyto informace byste si měli ověřit u místních úřadů, abyste se vyhnuli neočekávaným nákladům a problémům při obnovování povolení.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně obnovy stavebního povolení, určitě se obraťte na odborníka nebo právníka, abyste získali správné a přesné odpovědi na všechny vaše otázky.

Vzor žádosti o prodloužení stavebního povolení

Při obnově stavebního povolení obdrženého v roce 2023 je nutné podat odpovídající žádost. Tato část poskytuje příklad takového prohlášení.

READ
Co je lepší použít v pasti na myši?

Vzor žádosti o prodloužení stavebního povolení:

 1. Příjmení, jméno, patronymie (pokud existuje) žadatele.
 2. Adresa bydliště (registrace) žadatele.
 3. Kontaktní telefonní číslo žadatele.
 4. Datum sepsání přihlášky.
 5. Název organizace (pokud existuje) nebo příjmení, jméno, patronymie (pokud je k dispozici) žadatele, pokud se jedná o fyzickou osobu.
 6. Registrační adresa organizace (pokud je k dispozici).
 7. TIN (pokud je k dispozici).
 8. OGRN (pokud je k dispozici).
 9. Bankovní spojení (v případě potřeby).
 10. Název staveniště.
 11. Adresa staveniště.
 12. Důvody, proč je potřeba stavební povolení obnovit.
 13. Doba, na kterou se žádá o prodloužení povolení.
 14. Popište současný stav stavby a vysvětlete důvody, proč nebylo možné stavbu dokončit včas.
 15. Uveďte potřebné dokumenty, předpisy a podmínky, které musí být splněny pro obnovení povolení.
 16. Uveďte přesně, jaké problémy se během stavebního řízení vyskytly a proč se jim nedalo vyhnout.
 17. Důvody pro prodloužení stavebního povolení.
 18. Doporučení nebo podpis právníka (pokud je k dispozici).

V případě odmítnutí:

Pokud bude vaše žádost o obnovení stavebního povolení zamítnuta, musíte si vyžádat písemné vysvětlení důvodů zamítnutí. V případě soukromých prodloužení, která nevyžadují souhlas místních nebo federálních orgánů, může být odmítnutí odůvodněno nedostatkem nezbytných důvodů nebo nedodržením termínu.

Pokud vám bylo zamítnuto obnovení povolení a domníváte se, že odmítnutí je nepřiměřené nebo byla porušena vaše práva, doporučujeme vám vyhledat právní radu, abyste zjistili, zda je zamítnutí v souladu se zákonem.

Výběr nejdůležitějších dokumentů na vyžádání Řízení o obnovení stavebního povolení (právní úkony, formuláře, články, odborné rady a mnoho dalšího).

Soudní spory

Usnesení sedmého odvolacího rozhodčího soudu ze dne 19.05.2023. května 07 N 2099AP-2023/45 ve věci N A24696-2022/XNUMX
Požadavek: Za vymáhání dluhu ze smlouvy o pronájmu pozemku, penále.
Rozhodnutí: Požadavek byl částečně splněn. V případě neexistence platné smlouvy nemohla společnost z důvodů souvisejících s nezákonným jednáním orgánu místní samosprávy provádět akce zaměřené na výstavbu zařízení, protože nezbytnou podmínkou je přítomnost formalizovaného práva na pozemek předepsaným způsobem. pro získání (nebo prodloužení) stavebního povolení a samotnou stavební činnost.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Ruské federace ze dne 30.11.2020. června 307 N 20-ES19195-52 ve věci N A3425-2019/XNUMX
Požadavek: Ke kasačnímu přezkumu soudních úkonů v případě uznání vlastnictví nedokončené stavby za stavbu nepovolenou.
Odvolání výsledek sporu: Nárok byl zamítnut, protože společnost, která zahájila stavbu bez potřebných povolení a projektové dokumentace, si měla být vědoma následků takové stavby.
Rozhodnutí: Postoupení případu Soudnímu kolegiu pro hospodářské spory Nejvyššího soudu Ruské federace bylo zamítnuto. Při řešení sporu se soudy řídí články 12, 218, 222 Občanského zákoníku Ruské federace, odstavcem 25 usnesení Pléna Nejvyššího soudu Ruské federace a Pléna Nejvyššího rozhodčího soudu Ruské federace. Ruské federace ze dne 29.04.2010. dubna 9 „K některým otázkám vyplývajícím ze soudní praxe při řešení sporů souvisejících s ochranou vlastnického práva a jiných věcných práv“, odstavec 09.12.2010 informačního dopisu Prezídia Nejvyššího rozhodčího soudu Ruské federace ze dne 143 N 222 „Přezkoumání soudní praxe v některých otázkách uplatňování článku XNUMX občanského zákoníku Ruské federace rozhodčími soudy“, kterým se stanoví, že doba trvání nájemní smlouvy pozemku poskytnutého společnosti za účelem výstavby do dne projednávání sporu zanikla budova potravinářské výroby a sklad, výbor odmítl prodloužit smlouvu o pozemku na nové období z důvodu nedostatku dokumentů potvrzujících vlastnictví společnosti k nedokončené stavbě, důkazy o odvolání před zahájení stavby nebylo předloženo k získání stavebního povolení, stavbu provedl bez potřebných povolení a projektové dokumentace vypracované v souladu se stanoveným postupem, převzal odpovídající rizika a dospěl k závěru, že neexistují důvody pro uspokojení nároků.

READ
Co je třeba udělat, aby semena měsíčku rychle vyklíčila?

Články, komentáře, odpovědi na otázky

„Komentář k federálnímu zákonu ze dne 30. prosince 2004 N 214-FZ „O účasti na výstavbě bytových domů a jiných nemovitostí ao změně některých právních předpisů Ruské federace“
(položka po položce)
(2. vydání, přepracované a rozšířené)
(Trapeznikov V.A.)
(„Prospekt“, 2020) Podle komentované normy musí informace o projektu stavby odpovídat projektové dokumentaci a obsahovat informace včetně informací o stavebním povolení. Jakékoli změny provedené v prohlášení o projektu týkající se informací o stavebním projektu a pojmenované a specifikované v části 1 čl. 21 zákona o společné výstavbě musí být zaveden a zveřejněn způsobem stanoveným tímto zákonem. Prodloužení stavebního povolení a vydání nového stavebního povolení proto vytváří pro developera stejné důsledky.

Článek: Stavební povolení
(Připraveno pro systém ConsultantPlus, 2023) Vydání stavebního povolení, jeho změny a jeho prodlužování jsou veřejné služby, jejichž poskytování je regulováno na federální i místní úrovni.

Normativní akty

„Kodex územního plánování Ruské federace“ ze dne 29.12.2004. prosince 190 N XNUMX-FZ
(vyd. z 04.08.2023)
(ve znění pozdějších změn a doplňků, nabylo účinnosti dnem 01.09.2023. 1. XNUMX) XNUMX) uplynula doba platnosti stavebního povolení (za předpokladu, že doba platnosti takového stavebního povolení nebyla prodloužena způsobem stanoveným tímto zákoníkem);

Federální zákon 30.12.2021 N 447-FZ
„O změnách Územního řádu Ruské federace a některých legislativních aktů Ruské federace“ 1) platnost stavebního povolení skončila (za předpokladu, že platnost takového stavebního povolení nebyla prodloužena způsobem stanoveným tento kodex);

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: