Co dělá echinacea při nachlazení?

Pro citaci: Markova T.P., Yarilina L.G. Přípravky z echinacey v léčbě a prevenci respiračních infekcí. RMJ. 2014;5:384.

V období podzim-zima je každoročně pozorován nárůst výskytu respiračních infekcí [1]. Časté akutní respirační virové infekce (ARVI) a akutní respirační onemocnění (ARI) v dětství vedou k narušení kompenzačních a adaptačních mechanismů obecně a mají přímý vliv na dýchací cesty, gastrointestinální trakt a autonomní nervový systém. Nedodržování zdravého životního stylu, včetně snížení fyzické aktivity, zkrácení doby pobytu na čerstvém vzduchu, může přispívat ke vzniku anémie, dystrofie, opoždění fyzického a psychomotorického vývoje, vzniku neurotických reakcí, pokles sociálních kontaktů s vrstevníky [2, 3].

V Rusku se ekonomické ztráty způsobené chřipkou ročně odhadují na 10 miliard rublů. [4], která zdůrazňuje společenský význam výskytu chřipky a akutních respiračních infekcí.

Odhadnout skutečnou úmrtnost na chřipku je poměrně obtížné a právě z těchto důvodů je zvykem hovořit o nadúmrtnosti při epidemiích. Maximální úmrtnost na chřipku (35 %) je pozorována u dětí do 2 let. Jako přímá příčina mortality je chřipka registrována ve 25 % případů, podíl viru chřipky jako původce akutních respiračních infekcí je asi 6,2–12,6 % [4]. Asi 200 virů, včetně adenovirů, rhinosyncyciálního viru, parainfluenza virů, metapneumovirů, stejně jako Mycoplasma a Chlamydia pneumoniae, může způsobit příznaky respiračních infekcí, což vyvolává výzvu vytvořit vhodné specifické vakcíny a vyvinout metody nespecifické prevence. Vakcíny byly vyvinuty proti chřipce, Streptococcus pneumonia, Haemophylus influenzae, ale nemohou poskytnout specifickou prevenci v přítomnosti různých patogenů respiračních infekcí. Provedené studie naznačují smíšené infekce u akutních respiračních infekcí, zejména v rizikové skupině, u osob s poruchou imunitního systému a dětí s opožděným vývojem imunitního systému.

Naše studie často nemocných dětí (FIC) s výskytem akutních respiračních infekcí 6 a více případů za rok a chronickými onemocněními (CD) nosohltanu a orofaryngu u nich prokazují smíšené virově-bakteriální infekce, perzistenci bakteriální flóry nosohltanu a orofaryngu. Bylo vyšetřeno 180 dětí ve věku od 2 do 15 let. Z toho skupina ChBD-CZ (n=120) byla identifikována s CZ orofaryngu a nosohltanu (hypertrofie adenoidů a mandlí, lymfadenopatie, chronická sinusitida a tonzilitida) a epizody akutních respiračních infekcí 6 a vícekrát za rok. Tyto děti tvořily hlavní skupinu. Zbývajících 60 dětí tvořilo kontrolní skupinu. Skupiny jsou srovnatelné podle pohlaví a věku. Příslušnost dětí ke skupině CBD byla určena s ohledem na kritéria navržená V.Yu. Albitsky a A.A. Baranov (1986) [38].

Mikrobiologické vyšetření dětí v obou skupinách odhalilo určité rozdíly v mikrobiální krajině hltanu a nosních dutin. Jak je patrné z údajů uvedených v tabulce 1, u dětí skupiny BBD-CZ s CZ horních cest dýchacích byly častěji vysévány nejen monokultury, ale i mikrobiální asociace. V této skupině se počet patogenů pohyboval od 105 do 108 jednotek tvořících kolonie (CFU)/ml a v kontrolní skupině od 103 do 105 CFU/ml. Rozdíl je statisticky významný při srovnání výsledků výsevu S. aureus, S. haemolyticus, Str. haemolyticus-β, Str. viridans, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, Candida albicans, mikrobiální asociace St. aureus + Str. haemolyticus-β, St. aureus + Candida albicans (p<0,05).

Přítomnost smíšených infekcí u akutních respiračních infekcí a malý výběr specifických vakcinačních profylaxí vyvolává výzvu ve vývoji metod a léků pro nespecifickou prevenci akutních respiračních infekcí. Pro nespecifickou prevenci a komplexní léčbu akutních respiračních infekcí se používají imunotropní léky, které mohou ovlivnit několik částí imunitního systému, produkci cytokinů, protože práce imunitního systému je realizována prostřednictvím T-, B-buněk, přirozených zabijáků buňky (NK buňky), makrofágy a mediátory (interferony (IFN), interleukiny (IL)).

READ
Jak hnojit pokojové fíky?

Klasifikace imunotropních léků navrhl R.M. Khaitov, B.V. Pinegin (1996); R.I. Sepiashvili (2000); I.V. Nesterová, A.A. Starčenko, S.A. Ivanova, A.S. Simbirtsev (2002); T.P. Marková (2003, 2005) [5–9]. Tabulka 2 uvádí klasifikaci imunotropních léčiv na základě jejich původu [7] a uvádí seznam nejznámějších léčiv.

Z léčiv uvedených v klasifikaci se v komplexní léčbě a prevenci respiračních infekcí nejčastěji používají přípravky z echinacey, bakteriální lyzáty, IFN a induktory tvorby IFN [4, 7, 10, 13]. Zajímavé jsou léky, které mají jak antivirové, tak imunotropní účinky [4, 11, 12, 29]. Z imunotropních léčiv rostlinného původu je dobře prostudován mechanismus účinku často používaných léčiv pocházejících z Echinacey, např. léku Immunal®.

Echinacea (Echinacea angustifolia, Echinacea purpurea, Echinacta pallida), popsaná Carlem Linné v roce 1753, patří do čeledi hvězdnicovitých, dosahuje výšky 30–110 cm. Roste v Severní Americe. V Evropě je více studována Echinacea purpurea. Květy echinacei mají růžovou nebo fialovou barvu, podobně jako slunečnice. Indové používali echinaceu také k léčbě infekčních nemocí a nazývali rostlinu „hadí kořen“ pro její účinnost proti hadímu uštknutí, jedovatému hmyzu a popáleninám [14].

Echinacea je bohatá na polysacharidy a fytosteroly, které mají stimulační účinek na imunitní systém. Kořen Echinacea purpurea obsahuje glykosid echinakosid, který má antimikrobiální účinek, těkavé oleje a pyrrolizidinové alkaloidy (tussilagin a isotussilagin). Aktivními složkami nadzemní části rostliny jsou kyseliny kávová a ferulová a jejich deriváty (kyselina čekanka, echinokasid) [15]. Polysacharidy získané z echinacey mají antimikrobiální, antifungální a kortizonu podobnou aktivitu, podporují hojení ran a potlačují zánět. Kořeny a nadzemní části rostliny obsahují betain, rutin, fytosterol, flavonoidní glykosidy, nasycené a nenasycené mastné kyseliny. Všechny části rostliny obsahují makro- a mikroprvky: železo, zinek, selen, draslík, vápník, molybden, stříbro, kobalt, nikl, baryum, berylium, vanad, mangan [14]. Čerstvě vymačkaná šťáva z Echinacea purpurea zvyšuje fagocytózu ve studiích in vitro [16, 17].

Makrofágová vazba, NK buňky, IFN jsou indikátory vrozené imunity, která je první linií obrany při infekcích. Při předepisování přípravků z Echinacey dochází u dobrovolníků ke zvýšení fagocytózy, imunoregulačního indexu, funkční aktivity B-lymfocytů a indukce syntézy IFN. Účinek Echinacey se projevuje v různých věkových skupinách při poruše imunitního systému [18, 20]. Bezpečnost a účinnost přípravků z echinacey v léčbě a prevenci akutních respiračních virových infekcí byla zkoumána ve 234 studiích [23], které zahrnovaly dospělé i děti [22].

V experimentu peritoneální makrofágy myší pod vlivem echinacey produkovaly TNF, IL-1, IL-6, IL-10. Pod vlivem arabinogalaktonů makrofágy syntetizovaly IFN, který způsobuje antivirový účinek [15].

Prevence respiračních infekcí

Hodnocení účinnosti léku Immunal® v prevenci chřipky a ARVI bylo prováděno ve skupinách s nepřetržitým pobytem, ​​organizovaným stravováním, komunikací ve školicích místnostech a kasárnách. Tým č. 1 se skládal z rekrutů námořníků. Družstvo č. 2 tvořili kadeti 1. a 2. ročníku vojenské vysoké školy, kteří byli v kasárenském stavu, a bylo formováno 6 měsíců. nebo před 1,5 rokem a vyznačoval se dostatečným přizpůsobením podmínkám služby. Studie léku Immunal® byla provedena ve srovnání s placebem (jablečný džus s přídavkem 40% lihového roztoku, připomínající barvou a vůní Immunal®) 1,5 ml 2x denně jako přísada do čaje nebo kompotu 4 týdny. Drogy byly šifrovány, skupiny byly tvořeny náhodným vzorkováním. V Petrohradě byla zaregistrována chřipková epidemie, která trvala 6 týdnů. Léčba byla zahájena 1 týden předem. před epidemií. Ve skupině dostávající Immunal® onemocnělo 33 lidí (15,6 %) a ve skupině dostávající placebo – 50 lidí (28,4 %); rozdíl je statisticky významný. Z pacientů byl izolován virus chřipky A (H3N2). Ve skupině dostávající placebo byl prodloužený průběh a komplikace po chřipce pozorovány 2,5krát častěji a epizody ARVI byly 1,82krát pravděpodobnější. Autoři se domnívají, že podávání léku Immunal® k prevenci chřipky a ARVI je účinné u organizovaných skupin s vysokým rizikem zkřížené infekce. Podle vědců je optimální užívat Immunal® 2 týdny, poté udělat týdenní pauzu a další 2 týdny dávku opakovat. [19].

READ
Jak rozmístit grilovací plochu?

Preventivní účinnost léku Immunal® byla studována u 10 pacientů s častými akutními respiračními virovými infekcemi (min. 4x ročně), u 10 pacientů s recidivující herpetickou virovou infekcí (frekvence minimálně 4x ročně), u 10 pacientů s chronickou tonzilitidou (frekvence více než 5 r./rok) a u 8 pacientů s chronickou bronchitidou. Věk pacientů se pohyboval od 22 do 55 let. S rozvojem akutních příznaků těchto onemocnění byla pacientům předepsána etiotropní nebo symptomatická terapie. Byl pozorován statisticky významný pokles počtu epizod ARVI (o 50 %) a relapsů chronické tonzilitidy. Vliv na četnost recidiv herpetické virové infekce a chronické bronchitidy nebyl významný. Pacienti v kontrolní skupině, podobného pohlaví, věku a přítomnosti onemocnění, dostávali podobnou terapii bez předpisu léku Immunal® [21].

Užívání rostlinných přípravků je bezpečnější, pokud člověk nemá alergické reakce, ale takové přípravky je nutné užívat delší dobu. Přípravky z echinacey lze užívat minimálně 1 týden, maximálně 8 týdnů. Před předepsáním přípravků z echinacey pacientům s rakovinou, autoimunitními chorobami a tuberkulózou je nutné získat radu odborníka. Kontraindikace: kolagenóza, roztroušená skleróza, leukémie, HIV infekce, alergické reakce. V některých případech se mohou vyvinout hypersenzitivní reakce: kožní vyrážka, svědění, závratě, bronchospasmus, angioedém, Stevens-Johnsonův symptom, anafylaktický šok [14].

Přípravky Immunal® a Immunal® plus C obsahují šťávu z čerstvě sklizené byliny Echinacea purpurea. Tím je zajištěno zachování přirozeného složení a aktivity složek. Dávky Immunal® a Immunal® plus C jsou uvedeny v tabulce 3.

Immunal® plus C je kombinací Echinacea purpurea a kyseliny askorbové (v 1 ml roztoku je 46,5 mg sušené šťávy Echinacea purpurea a 20,0 mg kyseliny askorbové, což je denní potřeba), neobsahuje alkohol a cukr. Léky Immunal® a Immunal® plus C lze předepisovat od 1. roku života, což svědčí o jejich bezpečnosti. Kyselina askorbová (vitamín C) je antioxidant, který chrání buňky před poškozením volnými radikály vznikajícími při infekčních a zánětlivých onemocněních [24]. Kyselina askorbová se podílí na vývoji pojivové tkáně, urychluje regeneraci a hojení. Vitamin C se podílí na metabolismu vitaminu E, syntéze L-karnitinu, vstřebávání železa a procesech krvetvorby. Kyselina askorbová zesiluje imunitní odpověď, syntézu IFN, fagocytózu a aktivitu neutrofilních leukocytů a monocytů, včetně stimulace lokální imunity a slizniční regenerace [26].

Specifická terapie akutních respiračních infekcí zahrnuje antivirotika oseltamivir a zanamivir [27, 28]. Rimantadin má antivirovou aktivitu proti viru chřipky A a snižuje toxický účinek viru chřipky B [23]. Předepisování léku v akutním období snižuje klinické projevy akutních respiračních infekcí u dětí i dospělých, zejména při chřipce A a B [29]. Příznaky akutního období akutních respiračních infekcí jsou rýma, ucpaný nos, horečnaté období, kašel a intoxikace. Symptomatická terapie pro akutní období zahrnuje antipyretika, mukolytika, expektorancia a dekongestanty.

READ
Co léčí bylina quinoa?

Antipyretika u dětí se předepisují, když tělesná teplota stoupne na 38–39 °C. Výjimku tvoří děti ohrožené souběžným onemocněním kardiovaskulárního systému a rizikem rozvoje febrilních křečí [30]. V praxi se často používá ibuprofen a paracetamol.

K léčbě syndromu kašle se používají léky s expektoračním a mukolytickým účinkem (bromhexin, ambroxol, acetylcystein) a inhalace s alkalickou odplyněnou minerální vodou jako je Borjomi. Současně dochází ke zlepšení fungování mukociliárního clearance systému, snížení zánětu sliznic a závažnosti příznaků intoxikace.

Ke snížení výtoku z nosu a potlačení příznaku překrvení spojeného s rozvojem hypersekrece, lokálního zánětu a otoku sliznice se předepisují dekongestanty: oxymetazolin, xylometazolin, tetrizolin, nafazolin aj. Pro zvlhčení, čištění a výplach nosní sliznice, přípravky obsahující solné roztoky (mořská voda).

Immunal® v léčbě respiračních infekcí

Immunal® plus C lze předepsat v akutním období při komplexní léčbě akutních respiračních infekcí. Při použití léku s obsahem echinacey, vitaminu C a propolisu byl u 430 dětí ve věku 1–5 let počet epizod akutních respiračních infekcí a délka febrilního období 2krát nižší než ve skupině 215 dětí užívajících placebo [ 25]. Při použití léku Immunal® u dětí s akutními respiračními infekcemi a alergickými onemocněními bylo pozorováno zkrácení akutního období onemocnění, nedošlo k exacerbaci alergických onemocnění a alergických reakcí [19].

Zařazení Echinacea purpurea do komplexní terapie ARVI může zkrátit dobu trvání onemocnění [31]. 16 randomizovaných studií, z nichž 15 bylo kontrolovaných placebem, prokázalo účinnost přípravků z echinacey v akutním období akutních respiračních infekcí, zkrátily akutní období v průměru o 3 dny. Při předepisování léků probíhá akutní období ve srovnání s kontrolní skupinou mírnější formou (p < 0,01) [32, 33]. Byl potvrzen dobrý bezpečnostní profil a snášenlivost přípravků z Echinacey [34].

Analýza 15 studií zahrnujících 7045 pacientů ukázala, že podávání vitaminu C při respiračních infekcích snížilo závažnost onemocnění, počet dní volna nebo nepřítomnosti ve škole (p = 0,02) [35]. Preparáty z echinacey se ukázaly jako účinné u dobrovolníků s indukovanou rinovirovou infekcí – frekvence a závažnost klinických příznaků se snížila o 55 % [36].

Ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii dostalo 60 lidí echinaceu a 60 lidí placebo. Pacienti užívající echinaceu vykazovali rychlejší zotavení než kontrolní skupina [37].

Četné studie provedené z pohledu medicíny založené na důkazech tak ukazují možnost a účinnost použití léků Immunal® a Immunal® plus C v prevenci a komplexní léčbě respiračních infekcí.

Echinacea na bílém pozadí

Naši předkové používali echinaceu k léčbě spály, malárie, záškrtu a bolesti zubů. Obliba rostliny začala upadat ve XNUMX. století po nástupu antibiotik, ale nyní opět roste díky trendu k biopotravinám. Dnes ji lidé používají k posílení imunitního systému, zmírnění bolestí v krku, proti rýmě a kašli. Vědci však dokázali, že extrakt pomáhá nejen proti nachlazení a chřipce.

READ
M jste v sovětských dobách otravovali klíšťata?

Kalorický obsah echinacei je téměř nulový, ale slazené sirupy mohou obsahovat více než 200 kcal na 100 g. Rostlina se vyrábí ve třech typech – úzkolistá, bledá a fialová. Všechny odrůdy mají společný název, ale různé profily aktivity. Jejich léčebný účinek zajišťují polysacharidy, glykoproteiny, alkamidy, flavonoidy a další látky. V kořenech se koncentruje více olejů a v nadzemních částech více prospěšných sloučenin pro aktivaci imunitního systému.

Obsah

 1. Top 7 zdravotních přínosů echinacey pro ženy a muže
 2. 1. Posiluje imunitu a bojuje proti nachlazení
 3. 2. Snižuje míru úzkosti
 4. 3. Snižuje zánět
 5. 4. Normalizuje hladinu cukru v krvi
 6. 5. Bojuje s rakovinou
 7. 6. Úleva od bolesti
 8. 7. Pomáhá při trávení
 9. Harm of Echinacea – kontraindikace a nežádoucí účinky
 10. Kolik dní potřebujete pít echinaceu, abyste dosáhli účinku?
 11. Jak užívat echinaceu před nebo po jídle?
 12. Komentář odborníka

Top 7 zdravotních přínosů echinacey pro ženy a muže

sušená echinacea

1. Posiluje imunitu a bojuje proti nachlazení

Polysacharidy, glykoproteiny a další chemikálie, které tvoří přírodní suroviny, pomáhají tělu produkovat bílé krvinky pro boj s infekcemi horních cest dýchacích. Snižují riziko nachlazení o 50 %, zkracují jeho trvání v průměru o 1,5 dne. Mohou být také účinné v boji proti bronchitidě, akutnímu produktivnímu kašli bez chronického onemocnění plic. [1]

2. Snižuje míru úzkosti

Alkamidy, rozmarýnová a kávová kyselina pomáhají při úzkosti, depresích, sociálních fobiích, poruchách pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). V jedné studii vědci zjistili, že rostlinné složky zmírňují podrážděnost, pocity strachu a zároveň nesnižují úroveň aktivity, nezpůsobují ospalost. [3, 4]

3. Snižuje zánět

Stres, toxiny a špatný spánek přispívají k rozvoji dlouhodobého zánětu. Ale pravidelná konzumace echinacey může zvrátit nebezpečný proces, posílit imunitní odpověď a snížit zánětlivé markery. Na revmatoidní artritidu, záněty očí a mnoho dalších problémů postačí bylinkový čaj. Lidé, kteří nereagují na nesteroidní protizánětlivé léky, uvedli výhody. [5, 6]

Echinacea čaj

4. Normalizuje hladinu cukru v krvi

Extrakt z Echinacea purpurea inhibuje enzymy trávení sacharidů, takže se do krevního oběhu dostává méně glukózy. Současně se aktivuje receptor PPAR, díky čemuž jsou buňky citlivější na inzulín. Podobný proces v těle spouštějí léky na cukrovku. [7, 8]

5. Bojuje s rakovinou

Léčebná hodnota fytochemikálií Echinacea uchvátila vědce. Vzácné složky mají potenciál bojovat proti nádorům – způsobují řízenou smrt rakovinných buněk (apoptózu) bez vedlejších účinků. Doplňky mohou být účinné v kombinaci s tradičními terapiemi, ale vyžadují další výzkum kompatibility léků. [9, 10]

6. Úleva od bolesti

Echinacea pomáhá při bolestech v ústech, krku a infekcích močových cest. Jedna ze studií prokázala, že při jeho podávání se zvyšuje sekrece cytokinů. Ty snižují zánět a bolest svalů. [11, 12]

READ
Jak izolovat garážová vrata?

Echinacea a další léčivé byliny

7. Pomáhá při trávení

Echinacea ve formě čaje působí jako mírné projímadlo a stimuluje činnost střev a pomáhá při léčbě zácpy. K tomu stačí vypít jeden šálek léčivého nápoje denně. Ale mějte na paměti, že pití 2-3 šálků bylinkového čaje denně může vést k průjmu. Důvody tohoto efektu ještě nebyly objasněny.

Harm of Echinacea – kontraindikace a nežádoucí účinky

Doplňky zřídka způsobují negativní účinky. Nejčastěji se s nimi potýkají lidé s astmatem, alergiemi na heřmánek, ambrózii, chryzantémy, měsíčky. Riziko lékových interakcí je nízké, ale echinacea ovlivňuje některé dobře známé léky:

 • zvyšuje účinek antifungálního léku ekonazolu;
 • snižuje účinnost imunosupresiv, která se používají k léčbě rakoviny, po transplantaci orgánů;
 • zvyšuje dobu štěpení a vylučování kofeinu.

Echinaceu by neměli užívat lidé s roztroušenou sklerózou, tuberkulózou, leukémií, cukrovkou, onemocněním pojivové tkáně a jater, jakoukoli autoimunitní poruchou, HIV a AIDS. Jak bezpečný je doplněk během těhotenství a kojení, se teprve uvidí, proto se ženám v těchto obdobích nedoporučuje.

Kolik dní potřebujete pít echinaceu, abyste dosáhli účinku?

Ke stimulaci imunitního systému při nachlazení, chřipce, infekcích horních cest dýchacích nebo močového měchýře se přípravek užívá třikrát denně po dobu nejméně 10 dnů. Profylaktický podzimní kurz k udržení imunity může být delší, ale jeho průběžné užívání se nedoporučuje – vzniká závislost a po vysazení doplňku je pozorován pokles imunity.

Při odběru odborníků na výživu se odborníkům na výživu doporučuje dodržovat pokyny výrobce. Doporučené denní dávky závisí na formě:

 • suchý extrakt ve formě prášku – 300–500 mg;
 • tekutý extrakt ve formě tinktury – 2,5-10 ml: 20-40 kapek pro dospělé a 10-20 kapek pro děti.

Pro aktivaci mozku a zvýšení svalové aktivity můžete zahájit kúru s Eleutherococcus nebo Rhodiola rosea v dávce 5-10 kapek ráno a odpoledne, s postupným zvyšováním dávky v průběhu 2 týdnů. Poté pokračujte v užívání imunostimulantu v tinktuře nebo kapslích.

nápoj z echinacey

Jak užívat echinaceu před nebo po jídle?

Bylinný lék je dostupný ve formě alkoholových tinktur, tablet, kapslí. Lze kombinovat s dalšími imunostimulačními bylinami, vitamíny, minerály. Většina doplňků stravy by se neměla užívat nalačno – je lepší vypít tekutou echinaceu 30 minut předem. před jídlem nebo jednu hodinu po, vypijte hodně vody. Pokud si plánujete koupit doplněk, vyberte si renomovanou značku – studie nezávislé společnosti zjistila, že pouze 4 z 11 značek měly přísady, které byly tak, jak je inzerováno na etiketě.

Komentář odborníka

Tatyana Eliseeva, odborník na výživu, odborník na výživu

V Německu, kde jsou bylinky regulovány státem, je kořen echinacey schválen pro léčbu chřipkových onemocnění a její nadzemní části jsou schváleny pro nachlazení, pomalu se hojící rány, infekce horních cest dýchacích a močových cest. Není proto pochyb o tom, že přírodní prostředek může poskytnout vašemu tělu další podporu v období nachlazení a chřipek. Správné dávkování a opatrnost jsou rozhodující pro získání všech výhod.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: